Termeni și Condiții

Articolul 1 – Precizari generale

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre Media Rom International SRL, prin intermediul magazinului virtual www.sonax.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
Astfel, urmatorii termeni sunt:
Cumparator – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.

Vanzator – societatea comerciala Media Rom International SRL, avand sediul social in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 190A, Ciolpani, nr. de înregistrare la Registrul Comertului: J23/3416/2008, CIF RO 477264.

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate în Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.

Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator.

Drepturi de proprietate Intelectuala – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci înregistrate si înregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda

 

Articolul 2 – Documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, în ordinea importantei:

1) Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specificatiilor
2) Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
3) Termeni si conditii

 

Articolul 3 – Acceptarea contractului

Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

 

Articolul 4 – Extinderea obligatiilor vanzatorului

Vanzatorul îsi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care îndeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;
Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete însa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achizitionat.

 

Articolul 5 – Confidentialitate

Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.

 

Articolul 6 – Penalitati

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Cumparatorul întarzie din vina sa platesc marfurilor în termenul prevazut în factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.

În cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrandu-se în termen de 3 zile lucratoare.

Termenul de finalizare, daca nu este modificat de Vanzator prin anuntarea Cumparatorului, este de 30 de zile de la plasarea comenzii.

 

Articolul 7 – Forta majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

 

Articolul 8 – Marfuri în exces

Orice marfuri livrate in exces fatade cantitatea prevazuta în Comanda pot fi refuzate de catre Cumparator în termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

 

Articolul 9 – Limitarea raspunderii

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si în special pentru pierderea produselor.
Promotiile sunt valabile în limita stocului disponibil.

 

Articolul 10 – Modificarea termenilor si conditiilor

www.sonax.ro poate, în orice moment si fara notificare prealabila, sa revizuiasca si sa modifice termenii si conditiile de utilizare pe acest site. Modificarile facute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre utilizatorul site-ului daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site.